Mae'r tîm yn Greenaway Scott yn darparu gwasanaethau cyfreithiol yn y meysydd dilynol:

Croeso i Greenaway Scott

GS Business Assist

Verde Corporate Finance

Cael Dyfynbris

Croeso i Greenaway Scott, cwmni cyfraith ar ddull newydd a gynlluniwyd ar gyfer busnesau. Rydym yn darparu cyngor a chymorth cyfreithiol i gleientiaid ym meysydd Cyfraith Gorfforaethol, Contractau Masnachol, Eiddo Deallusol, Cyflogaeth ac Eiddo Masnachol. Mae'r modd cyflwyno ein gwasanaeth yn arloesol ac wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion ein cleientiaid sy'n gweithio mewn amgylcheddau busnes cyflym. Ein nod yw dod yn rhan werthfawr o'ch tîm ar gyfer oes eich busnes a gallwn weithio gyda chi yn ôl eich anghenion. Cysylltwch ag unrhyw aelod o'n tîm yn uniongyrchol i gael sgwrs heb rwymedigaeth am eich busnes. Edrychwn ymlaen at siarad â chi.

Hafan