Cyfrifoldeb Corfforaethol

Mae Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol yn hanfodol ym mhob agwedd ar weithrediadau Greenaway Scott. Mae'n chwarae rhan hanfodol o ran sut rydym yn gwneud busnes a'n nodau i ddarparu effaith gadarnhaol ar y byd rydym yn byw ynddo.

Mae Greenaway Scott yn darparu polisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud â materion cymdeithasol, amgylcheddol, iechyd a diogelwch, cyflogaeth a moesol sy'n cael eu cyfathrebu i'r holl staff a'u hadolygu'n rheolaidd. Mae hyn yn sicrhau ein bod yn cadw'n gaeth at y safonau uchaf o ran ymddygiad moesegol a chynaliadwyedd amgylcheddol.

Mae codi arian yn rhan fawr o athroniaeth Greenaway Scott. Mae aelodau o'n tîm yn cymryd rhan mewn ystod eang o ddigwyddiadau sy'n codi arian ar gyfer amrywiaeth o Elusennau. Mae digwyddiadau diweddar yn cynnwys hanner marathon Caerdydd, Velothon Cymru, Marathon Mac a Marathon Paris.

Mae datblygu cynaliadwy a gofal am yr amgylchedd yn allweddol i'n gweithrediadau busnes ac mae penderfyniadau masnachol yn seiliedig ar ffactorau cymdeithasol ac amgylcheddol yn ogystal â rhai ariannol ac economaidd.