Gwasanaethau

Gwasanaethau

Trafodion Corfforaethol

 • Caffaeliadau a Gwarediadau
 • Gwerthu/Prynu Asedau
 • Gwerthu/Prynu Cyfranddaliadau
 • Pryniant Rheolwyr;
 • Buddsoddiadau - Dyled, Ecwiti, Mezzanine

Gwasanaethau

Cyfraith Cwmnïau

 • Cytundebau Cyfranddalwyr
 • Cytundebau Buddsoddi
 • Erthyglau Cymdeithasu
 • Ffeilio â Thŷ'r Cwmnïau
 • Cyfarfodydd Bwrdd a phenderfyniadau

Gwasanaethau

Contractau Masnachol ac Eiddo Deallusol

 • Telerau busnes ar gyfer nwyddau / gwasanaethau ar-lein ac all-lein
 • Cytundebau Gwasanaeth Meistr / Cyflenwi
 • Cytundebau Dosbarthu
 • Cytundebau Masnachfraint
 • Cytundebau Trwydded
 • Ceisiadau Nodau Masnach
 • Cyngor Rheoleiddio Diogelu Data Cyffredinol

Gwasanaethau

Cyflogaeth ar gyfer Busnesau

 • Contractau cyflogaeth - pob lefel o staff
 • Llawlyfr Staff
 • Polisïau a Gweithdrefnau
 • Cyngor a chymorth cyfreithiol / Adnoddau Dynol
 • Gwasanaethau Ymgyfreitha

Gwasanaethau

Eiddo Masnachol

 • Cynghori ar roi prydlesi newydd
 • Adnewyddu, ildio a therfynu prydlesi
 • Gwerthu a chaffael eiddo tirol masnachol
 • Ailariannu portffolios eiddo tirol
 • Cyllid eiddo tirol gwerth cymysg a chyllid datblygu