Gwneud Taliad

I wneud taliad, llenwch y ffurflen hon â'ch manylion. Dylech nodi cyfeirnod yr anfoneb fel y cyfeirnod a chyfanswm yr anfoneb gan gynnwys TAW yn y blwch swm.

Os oes arnoch angen unrhyw gymorth, cysylltwch â ni.