Recriwtio

Fel un o gwmnïau'r gyfraith sy'n tyfu'n gyflymaf yng Nghymru, rydym wedi ymrwymo i ddatblygu graddedigion cyfreithiol talentog ac, yn gweithio yn yr amgylchedd cyffrous a chyflym hwn, fe gewch y profiad sydd arnoch ei angen i gyflawni eich nodau proffesiynol a gyrfaol.

O hyfforddai i gyfreithiwr â chymwysterau llawn, rydym yn cynnig amgylchedd ar gyfer gyrfa gyfreithiol werthfawr iawn â chyfleoedd diderfyn ar gyfer dilyniant.

Cysylltwch â ni yma a gadewch i ni siarad, neu ymgeisiwch am swydd wag isod.

Cynorthwyydd Swyddfa Iau/Derbynnydd


Cardiff
Adminstation
Full-time
Cystadleuol

Rydym yn chwilio am Weinyddwr profiadol i ymuno â'n cwmni cyfreithiol arbenigol yng Nghanol Dinas Caerdydd. *Cyfrifoldebau Allweddol:* >Ateb unrhyw alwadau sy'n dod i mewn, trosglwyddo galwyr a chymryd negeseuon pan fydd hynny'n briodol. >Darparu cymorth gweinyddol cyffredinol gan gynnwys llungopïo, teipio, archifo ffeiliau a dyletswyddau post >Cyhoeddi llythyrau ymgysylltu i gleientiaid a sicrhau bod cofnodion adnabod cleientiaid yn cael eu cadw yn unol…


More info

Swyddi Gwag ar gyfer Hyfforddeion


Cardiff
Legal
Full-time
Cystadleuol

Mae Greenaway Scott yn chwilio'n gyson am aelodau newydd nesaf ein tîm i hyfforddi a chymhwyso i'r tîm yn Greenaway Scott! Mae hyfforddeion yn Greenaway Scott uchelgeisiol, â gogwydd at fusnes ac â ffocws. Maent yn ffurfio rhan o'r tîm gweithredol o ddydd un ac mae disgwyliadau mewn perthynas â pherfformiad yn uchel! Wedi dweud hynny, pan fyddwch yn gymhwyso yn…


More info