Ynglŷn â Ni

Mae Greenaway Scott yn gwmni cyfraith busnesau sy'n arbenigo mewn darparu gwasanaethau cyfreithiol i fusnesau ym meysydd Cyfraith Gorfforaethol, Contractau Masnachol, Eiddo Deallusol, Cyflogaeth ac Eiddo Masnachol. Rydym yn ymfalchïo mewn darparu cyngor cyfreithiol ymarferol, gwerthfawr a rhagweithiol i'n cleientiaid busnes.

Mae Greenaway Scott yn rhan o Grŵp GS Verde, Strwythur Busnes Amgen wedi'i gofrestru â'r Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr.

Mae Verde Corporate Finance yn chwaer-gwmni i Greenaway Scott sy'n darparu gwasanaethau Cynghori Cyllid Corfforaethol i gleientiaid busnes. Os ydych chi'n chwilio am fuddsoddiad, gwerthu eich busnes, gwneud caffaeliadau neu os hoffech drafod unrhyw faterion ariannol eraill ynghylch eich cwmni, cysylltwch â Verde a fydd yn hapus i drafod eich anghenion ar sylfaen ddim rhwymedigaeth.