Cysylltiadau Rhyngwladol

Mae Greenaway Scott yn aelod o nifer o sefydliadau rhyngwladol sy'n darparu perthnasoedd cyfatebol i ni yn Ewrop, yr Unol Daleithiau a thu hwnt.

Mae ein tîm trawsffiniol wedi gweithio ar nifer sylweddol o drafodion rhyngwladol ac wedi cynorthwyo ein cleientiaid â thrafodion corfforaethol llwyddiannus yn yr Iseldiroedd, yr Almaen, yr Eidal, Awstralia, Singapôr a'r Unol Daleithiau yn ystod y misoedd diwethaf. Gallwn gynorthwyo ar agweddau technegol materion trawsffiniol a chynorthwyo â'r cynllunio strategol cyfnod cynnar sy'n ffurfio rhan allweddol o weithio ymhellach i ffwrdd.

.