Ein Tîm

Mae gan Greenaway Scott dîm cryf, pob un ohonynt yn brofiadol iawn, ac â gogwydd ar fusnes a masnach. Rydym yn canolbwyntio ar ddarparu cyngor cyflym, gwerthfawr ac effeithiol. Mae ein harbenigedd cyfreithiol wedi hen sefydlu ac mae gan y tîm hanes cryf o ran cynghori busnesau llwyddiannus a sy'n tyfu o ddechrau drwodd i ymadael.

Cadeirydd

Peter Wright

Swydd

Cadeirydd y Bwrdd

Crynodeb Gyrfa

Peter Wright yw cadeirydd anweithredol Greenaway Scott. Cyn ymuno â'r cwmni, Peter oedd cyfarwyddwr buddsoddi strategol Cyllid Cymru. Yng Nghyllid Cymru, llwyddodd Mr Wright i godi'r gyfradd fuddsoddi yng Ngrŵp Cyllid Cymru o £6m yn 2003/04 i £48m yn 2013/14.…

Arbenigedd Arbennig

Mae gan Peter gyfoeth o brofiad buddsoddi ar ôl gweithio i Natwest, Fortis Bank a Chyllid Cymru. Yn Greenaway Scott, mae Peter yn darparu cyngor strategol i helpu'r cwmni â'i gynlluniau ar gyfer ehangu ar hyd coridor yr M4. Nod…

Full Info…

Y Tîm Corfforaethol

Nigel Greenaway

Swydd

Cyfarwyddwr - Corfforaethol

Crynodeb Gyrfa

Nigel yw sylfaenydd Greenaway Scott a Grŵp Greenaway Scott sy'n cynnwys Verde Corporate Finance Limited. Mae gan Nigel fwy nag 20 mlynedd o brofiad mewn Cyllid Corfforaethol a sefydlodd Greenaway Scott yn 2012 fel cwmni cyfreithiol cynghorol arbenigol. Mae'r cwmni…

Full Info…

Matthew Sutton

Swydd

Cyfarwyddwr - Corfforaethol

Crynodeb Gyrfa

Mae Matthew yn Gyfarwyddwr yng Ngrŵp Greenaway Scott a hefyd mae'n Gyfarwyddwr y Tîm Cyllid Corfforaethol yn Greenaway Scott. Mae gan Matthew fwy na 10 mlynedd o brofiad mewn Cyllid Corfforaethol, gan arwain a chynghori ar yr ystod lawn o…

Full Info…

Leanne Thomas

Swydd

Cyfarwyddwr - Corfforaethol

Crynodeb Gyrfa

Mae Leanne yn Cyfarwyddwr Greenaway Scott ac yn bennaeth Greenaway Scott Abertawe. Ar ôl hyfforddi mewn cwmni rhanbarthol mawr a datblygu ei gyrfa mewn cwmni cyfreithiol ryngwladol, mae gan Leanne gyfoeth o brofiad ac mae'n arbenigo ym mhob agwedd ar…

Siaradwr Cymraeg

Yes

Full Info…

Y Tîm Masnachol

Rhian Osborne

Swydd

Cyfarwyddwraig - Masnachol

Crynodeb Gyrfa

Mae Rhian yn Gyfarwyddwraig yng Ngrŵp Greenaway Scott a hefyd mae'n Gyfarwyddwraig y Tîm Contractau Masnachol ac IP yn Greenaway Scott. Dechreuodd Rhian ei gyrfa fel cynrychiolydd meddygol ar ôl cwblhau gradd mewn Niwrowyddoniaeth o Brifysgol Caerdydd, cyn cwblhau ei…

Full Info…

Lorna Bolton

Swydd

Cyfarwyddwraig - Masnachol

Crynodeb Gyrfa

Mae Lorna Bolton yn Cyfarwyddwraig ar y tîm Contractau Masnachol ac IP. Mae Lorna yn ymdrin â chytundebau masnachol cymhleth ar gyfer cleientiaid ar dâl cadw neu fel rhan o drafodion corfforaethol, gan gynnwys cytundebau masnachfraint, trwyddedau IP, cytundebau datblygu…

Full Info…

Y Tîm Cyflogaeth

Selena Baker

Swydd

Cyswllt - Cyflogaeth

Crynodeb Gyrfa

Mae Selena Baker yn Gyswllt Cyflogaeth yn Greenaway Scott. Fe wnaeth Selena gymhwyso yn 2010 ac mae ganddi brofiad cynhennus ac anghynhennus helaeth. Mae Selena wedi cynghori amrywiaeth o gleientiaid gan gynnwys cwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol mawr ar draws gwahanol…

Full Info…

Y Tîm Eiddo Masnachol

Aimee Thomas

Swydd

Cyfreithwraig Eiddo Masnachol

Crynodeb Gyrfa

Mae Aimee yn gyfreithwraig Eiddo Masnachol ac yn rhan o'r tîm Eiddo. Cyn ymuno â Greenaway Scott, roedd Aimee yn baragyfreithwraig eiddo tirol mewn cwmni cyfreithiol rhyngwladol. Fe gwblhaodd ei hyfforddiant cyfreithiol gan ganolbwyntio ar eiddo masnachol. Mae gan Aimee…

Full Info…

Y Tîm Gweinyddol a Chyllid

Naya De Jesus

Swydd

Rheolwraig Swyddfa

Crynodeb Gyrfa

Ymunodd Naya â Greenaway Scott ym mis Ionawr 2014 fel rhan o'r tîm Gweinyddu, ac ers hynny mae wedi cael ei dyrchafu i Reolwraig Swyddfa yn 2017. Mae Naya yn ymdrin â phob agwedd ar reolaeth swyddfa a gweinyddol yn…

Full Info…