Verde Corporate Finance

Mae Verde Corporate Finance yn rhan o'r Grŵp GS Verde ac mae'n darparu gwasanaethau cynghori cyllid corfforaethol i gleientiaid, gan gynnwys;

  • Cymorth i sicrhau buddsoddiadau;
  • Caffaeliadau a gwarediadau cwmnïau/asedau;
  • Pryniannau rheolwyr;
  • Gwasanaethau FD Wedi'u Hallanoli;
  • Hawliadau Treth Ymchwil a Datblygu

Ymweld â Verde Corporate Finance

Verde Corporate Finance